Jam na maya jaam – Deepak Bajracharya | Guitar Chords & Lyrics

Jaam na maya jaaam chords
Deepak Bajracharya

Title: Jam na maya jam (Chords)
Artist: Deepak Bajracharya

Chords Used:
G major   Em  

अध्यारो छैन बरै
मायाको कालो रात नि होइन
मोहन लागेछ

Intro: [G | Em] x2

G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम
G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम

Music: [G | Em] x3

G                      Em
सुटुक्कै लानेहो नमानी हुन्ननी
G                  Em
बोकेरै जानेहो हुन्नहै नभने
G                      Em
सुटुक्कै लानेहो नमानी हुन्ननी
G                  Em
बोकेरै जानेहो हुन्नहै नभने

Cadd9
सोचेर हुन्न, एक्लै गइन्न
G
राखौला भन्या झैं

G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम
G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम

Music: [G | Em] x4

G          Em          G
पियारी बनाएरै हो, पियारी
G         Em             G
जुहारी नाचौला सगै, जुहारी

G
धिन्टाङ है घिन्टाङ हो मादलु तालैमा
साचेर राख्या छु मायाको जालैमा
मक्खै पर्या हेर

G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम
G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम

G                   Em
खुत्रुकै पार्याहो मुटुनै हार्याहो
G                      Em
नढाटी भनम त भुत्तुक्कै पार्याहो
G                   Em
खुत्रुकै पार्याहो मुटुनै हार्याहो
G                      Em
नढाटी भनम त भुत्तुक्कै पार्याहो

Cadd9
फिर्न पाइन्न रोकेर हुन्न
G
साचम्ला पिरती

G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम
G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम

Music: [G | Em | Cadd9 | G] x2

G          Em            G
सुन्खरी टिपेरै ल्याए, सुन्खरी
G          Em                  G
शिरैमा सजाइ दिमला यो सुन्खरी

G
लाली चढेको यो मायाको गालैमा
राखम्ला लुकाई आखीयो झ्यालैमा
लठ्ठै पर्या हेर

G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम
G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम

G                      Em
सुटुक्कै लानेहो नमानी हुन्ननी
G                  Em
बोकेरै जानेहो हुन्नहै नभने
G                      Em
सुटुक्कै लानेहो नमानी हुन्ननी
G                  Em
बोकेरै जानेहो हुन्नहै नभने

Cadd9
सोचेर हुन्न, एक्लै गइन्न
G
राखौला भन्या झैं

G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम
G
जाम न माया जाम
Em
जाम न माया जाम

The End

 

 

Info – Jam na maya jam chords

Hello guys!
Deepak Bajracharya is back to us with another beautiful track Jam na maya jaam. The acoustic version of the song has been released on YouTube along with its official video on 15 Jul 2019.

Vocal/Music: Deepak Bajracharya
Lyrics: Ricky Shakya
Music Arrangement: Mohit Munal
Audio Mixed: Firoj Bajracharya

You can check out the chords and lyrics for some other songs by following the links below:

 

 

Thank you so much for visiting us!

2 thoughts on “Jam na maya jaam – Deepak Bajracharya | Guitar Chords & Lyrics

Comments are closed.