Simple Dimple | Tanka Budathoki | Ashok Darji | AR – Lyrics

By Raaz Theeng

Published on:

Simple dimple Tanka Budhathoki
Simple dimple Tanka Budhathoki

 

Simple Dimple – Tanka Budhathoki & Kabita Siwakoti

 

Lyrics:

हेर्दामा सारै सुहाउने
गालामा चट्ट डिम्पल होस
मलाइ माया गर्ने केटी
सोजी सिम्पल होस
ऐलेसम्मै सिङ्गल होस
सोजी सिम्पल होस

कालोमा लामो दारि होस
घुम्नलाइ मोटरगाडि होस
मलाइ माया गर्ने केटो
जिम्मेबारी होस
जागिरे सरकारी होस
जिम्मेबारी होस

लाली पाउडर नलाउने
नेचुरल बिउटि होस
मलाइ माया गर्ने केटी
लास्टै क्युटि होस
घर समाल्ने डिउटि होस
लास्टै क्युटि होस

ऋस्टपुस्ट ज्यान होस
मै तिर नै ध्यान होस
मलाइ माया गर्ने केटो
मेरै फ्यान होस
सब कुराको ग्यान होस
मेरै फ्यान होस

रुपै राम्रो चाइएन
संस्कारी होस
दयालु र मायालु
सबकी प्यारी होस

मान सम्मान भएको
खान्दानी होस
दमिलो र गमिलो
आनिबानि होस

काली होइन गोरी होस
दुब्ली पात्ली लुरी होस
मलाइ माया गर्ने केटी
एक्लि छोेरी होस
सुहाउदो जोडि होस
एक्लि छोरी होस

आटिलो र फुर्तिलो
हेर्दा सारै जेन्टल होस
मलाइ माया गर्ने केटो
लास्टै हेन्सम होस
हेर्दा सारै जेन्टल होस
लास्टै हेन्सम होस

 

समाप्त|

 

 

Info – Simple Dimple (Tanka Budhathoki)

Tanka Budathoki is back to us again with another fun song SIMPLE DIMPLE. The song features Kabita Siwakoti on the female vocal parts. On the official video of this song, we can see Ashok Darji and AR Budhthoki as the kid actors supported by Avelina Khadka and Dikshya Thakuri.

Tanka Budathoki is one of the most popular and trending singers in Nepal. Not only a singer, but he is also a successful Music composer and arranger.

Vocal: Tanka Budathoki & Kabita Siwakoti
Lyrics / Music : Bhim Bista Seerish

Artists:
AR BUDATHOKI
ASHOK DARJI
DIKSHYA THAKURI
AVELINA KHADKA
SUNIL CHHETRI
ALISHA SHARMA

 

You can check out the chords and lyrics for some other songs by following the links below:

 

 

 

Thank you so much for visiting us!


Let's make Songgit.com one of the largest songs library where you can find lyrics and chords of all Nepali songs.