Chudaina Lyrics & Chords by Adrian Pradhan

Chudaina Lyrics & Chords by Adrian Pradhan

rohan tamang

Published on:

LYRICS AND CHORDS SONG: Chudaina Lyrics & Chords by Adrian Pradhan CHORDS       ...

Read more
sundar kiran lyrics and chords by Adrian Pradhan & Albert Gurung

Sundar Kiran Lyrics & Chords by Adrian Pradhan & Albert Gurung

rohan tamang

Published on:

LYRICS AND CHORDS SONG: Sundar Kiran Lyrics & Chords by Adrian Pradhan & Albert Gurung ...

Read more
akasaiko joon tara lyrics and chords by adrian pradhan

Akasaiko Joon Tara Lyrics & Chords by Adrian Pradhan

rohan tamang

Updated on:

LYRICS AND CHORDS SONG: Akasaiko Joon Tara Lyrics & Chords by Adrian Pradhan CHORDS:   ...

Read more
mero samjhana-the original duo

Mero Samjhana-The Original Duo| Guitar chords and lyrics |

Raaz Theeng

Updated on:

Mero Samjhana-The Original Duo( Phiroj Shyangden and Adrian Pradhan) Chords used in the song Lyrics ...

Read more