Nischal - Albatross | Guitar Chords & Lyrics - Songgit : A Complete Nepali Songs Library
Skip to content

Nischal – Albatross | Guitar Chords & Lyrics

  Nischal Chords Albatross

  Nischal – Albatross

  Title: Nischal (Chords)
  Artist: ALBATROSS

  Chords Used:

  bhanai-tribal rain   

  Intro : [Cadd9 | Gmaj7/B] x6

  Cadd9         Gmaj7/B
  Timi ani mero
  ………………Cadd9
  Tehi eutai kura
  Cadd9                  Gmaj7/B
  Laaja namaani bola
  ……………….Cadd9
  Jiwana ko bhaakaa

  Cadd9            Gmaj7/B
  Timilaai nai chaal chhaina
  ………………………Cadd9
  Khai k vanchhau malai
  Cadd9              Gmaj/B
  Amulya yo samaya
  ………………Cadd9
  Dinchhu timilaai

  Cadd9       Gmaj7/B
  Aafulaai hera
  …………………Cadd9
  K dekhdainau malai
  Cadd9               Gmaj7…..
  Sansar chhodi aayou……
  Cadd9         Gmaj7/B     Cadd9
  Mero……..Jiwan maa……

  Gmaj7/B        Cadd9
  Yo jiwan maa
  Gmaj7/B       Cadd9
  Jiwan maa
  Gmaj7/B      Cadd9
  Jiwan maa

  Cadd9       Gmaj7/B
  Aghi aghi timi
  ………………..Cadd9
  Bato malai dekhaaudai
  Cadd9                  Gmaj7/B
  Aaja pheri kaha bilaayou

  Cadd9             Gmaj7/B
  Hamro arko vetmaa
  ……………………….Cadd9
  Dekhauney chhu timilai
  Cadd9           Gmaj7/B
  Saana saana tara
  ………………………Cadd9
  Chamkilaa timraa aankha

  Cadd9            Gmaj7/B
  Sunney gara timi
  ………………..Cadd9
  Malai kahile kaahi
  Cadd9            Gmaj7/B
  Bhannu kehi chhaina
  ……….Cadd9
  Malai tara

  Gmaj7/B       Cadd9
  Jiwan maa……
  Gmaj7/B       Cadd9
  Yo jiwan maa
  Gmaj7/B       Cadd9
  Jiwan maa
  Gmaj7/B      Cadd9
  Jiwan maa

  Solo:[Cadd9 | Gmaj7/B] x8

  Note: Repeat the same chords for the outro part as well.

  Gmaj7/B       Cadd9
  Jiwan maa……
  Gmaj7/B       Cadd9
  Yo jiwan maa
  Gmaj7/B       Cadd9
  Jiwan maa
  Gmaj7/B      Cadd9
  Jiwan maa

  Lyrics in Nepali:

  तिमी अनि मेरो
  त्यही एउटै कुरा
  लाज नमानी बोल
  जिवनको भाका

  तिमीलाई नै चाल छैन
  खै के भन्छाै मलाई
  अमुल्य यो समय
  दिन्छु तिमीलाई

  आफूलाई हेर
  के देख्दैनै मलाई
  संसार छोडी आयाै

  मेरो….जिवनमा
  यो जिवनमा
  जिवनमा….जिवनमा

  अघि अघि तिमी
  बाटो मलाई देखाउदै
  आज फेरी काहाँ बिलायाै?

  हाम्रो अर्को भेटमा
  देखाउने छु तिमीलाई
  साना साना तारा
  चम्किला तिम्रा आँखा

  सुन्ने गर तिमी
  मलाई कहिले काही
  भन्नु केही छैन

  मलाई तर
  जिवनमा
  यो जिवनमा
  जिवनमा….जिवनमा

  THE END

  Info – Nischal Chords

  Nischal is the 6th track from the album “Atti Bhayo” by the legendary Nepali Rock band ALBATROSS. The song is very popular for its catchy lyrics and mesmerizing instrumentals. It was first uploaded on YouTube on 24 Feb 2012 and has been able to collect 2.2 million views so far.
  You can check out the chords and lyrics for some other songs by following the links below:

   

   

  Thank you so much for visitig us!